top of page

مدیریت یک تیم نبرد سایبری

مدیریت تیم پاسخگویی به حوادث امنیت رایانه (CSIRT)

این دوره مدیران فعلی و آینده تیم های سایبر نبرد یا به اصطلاح فنی تیم های پاسخگویی به حوادث امنیت رایانه (CSIRT) با دیدی عملگرا از مسائلی که در راه اندازی یک تیم موثر با آن روبرو هستند ، فراهم می کند.

این دوره بینشی از کارهایی را که ممکن است از کارکنان تیم Cyber ​​Battle انتظار داشته باشند انجام می دهد. این دوره همچنین نمای کلی از روند رسیدگی به حوادث و انواع ابزارها و زیرساخت های لازم برای موثر بودن را در اختیار شما قرار می دهد. مسائل فنی از دیدگاه مدیریت مورد بحث قرار می گیرند. دانش آموزان با نوع تصمیماتی که ممکن است به طور منظم روبرو شوند تجربه کسب می کنند.

قبل از حضور در این دوره ، شما تشویق می شوید که ابتدا دوره را ایجاد کنید ، یک تیم پاسخگوی حوادث امنیت سایبری .

</s></s>

توجه: این دوره از م towardsسسه مهندسین نرم افزار نسبت به کارشناسی ارشد امنیت سایبری امتیاز کسب می کند

 

25.png

چه کسی باید این دوره را انجام دهد؟

 • مدیرانی که نیاز به مدیریت تیم نبرد سایبری (CSIRT) دارند

 • مدیرانی که مسئولیت دارند یا باید با کسانی کار کنند که مسئولیت حادثه امنیت رایانه و فعالیتهای مدیریتی را دارند

 • مدیرانی که تجربه کار در حوادث را دارند و می خواهند در مورد کارگروههای موثر Cyber Battle اطلاعات بیشتری کسب کنند

 • کارکنان دیگری که با CSIRT تعامل دارند و مایلند درک عمیق تری از عملکرد CSIRT داشته باشند.

اهداف

این دوره به کارکنان شما کمک خواهد کرد تا

 • اهمیت ایجاد سیاست به خوبی تعریف شده و روش برای فرآیندهای مدیریت حادثه است.

 • خط مشی ها و رویه هایی را که باید برای CSIRT ایجاد و اجرا شود ، شناسایی کنید.

 • فعالیتهای مدیریت حوادث ، از جمله انواع فعالیتها و تعاملات ممکن است یک CSIRT را درک کند.

 • در مورد فرآیندهای مختلفی که در شناسایی ، تجزیه و تحلیل و پاسخ به حوادث و حوادث امنیتی رایانه دخیل هستند ، اطلاعات کسب کنید.

 • اجزای اصلی مورد نیاز برای محافظت و پایداری عملیات CSIRT را شناسایی کنید.

 • یک تیم پاسخگو و موثر از متخصصان امنیت رایانه را مدیریت کنید.

 • عملیات CSIRT را ارزیابی کرده و شکافهای عملکردی ، خطرات و بهبودهای لازم را شناسایی کنید.

مباحث

 • روند مدیریت حوادث

 • استخدام و راهنمایی کارکنان CSIRT

 • توسعه سیاست ها و رویه های CSIRT

 • شرایط لازم برای توسعه خدمات CSIRT

 • رسیدگی به مسائل رسانه

 • ایجاد و مدیریت زیرساخت های CSIRT

 • هماهنگی پاسخ

 • رسیدگی به رویدادهای مهم

 • کار با نیروی انتظامی

 • ارزیابی عملیات CSIRT

 • معیارهای قابلیت مدیریت حوادث

bottom of page