top of page

کارگاه های آنلاین ، کنفرانس ویدیویی و آموزش حضوری

آموزش امنیت سایبری

آموزش امنیت سایبری هم در بخشهای تجاری و هم در بخشهای دولتی ، هم برای کارکنان غیر فنی و هم فنی انجام شده است.

سایر آموزش ها

Cyber ​​365 بخشی از تیم متخصصان موضوع است و می تواند طیف وسیعی از دوره های آموزشی دیگر را از سایر متخصصان ما ارائه دهد.

</s></s>

آموزش و آموزش

آموزش ارزیابی خطر سایبری

Cyber Risk Assessment.jpg

ایجاد یک تیم نبرد سایبری

(تیم پاسخگویی به حوادث امنیت رایانه)

Agency-1200x1200-layout2153-1faq8e8 (1).

اعزام یک تیم نبرد سایبری

(مدیریت حوادث)

امنیت سایبری
اطلاع

Cyber awareness Training.jpg

مدیریت یک تیم نبرد سایبری

(تیم پاسخگویی به حوادث امنیت رایانه)

Agency-1200x1200-layout1659-1faq69d (1).

سایر آموزش ها

Agency-1200x1200-layout511-1faq8er (2).j
Agency-1200x1200-layout2071-1faq693.jpg
bottom of page