top of page

CYBER 365

قطار | کنترل | محافظت

خدمات

Cyber365 ، شرکتی که دولت ها (انگلستان ، استرالیا ، نیوزیلند ، تونگا ، فیجی ، ساموآ و غیره) از آن برای ارزیابی ، پیاده سازی و آموزش امنیت سایبری در همه سطوح استفاده می کنند.

Cyber365 اکنون خدمات مختلفی را از ارزیابی مدیریت ریسک تا ارائه آموزش های دانش بنیان به مشاغل و سازمان ها ارائه می دهد که در نهایت از انعطاف پذیری عملیاتی در سراسر سازمان شما اطمینان می یابد.

Business Handshake

ارزیابی ریسک

ارزیابی ریسک Cyber365 اولین قدم برای سازمانی است که قصد دارد استراتژی امنیت سایبری خود را توسعه یا بالغ کند.

توجه داشته باشید از مدیر عامل ما

"ماموریت من بهبود امنیت سایبری برای مشاغل و سازمانهای منطقه اقیانوس آرام است. عزم راسخ برای دستیابی به این مأموریت منجر به Cyber365 شد که در سال 2018 با تیم من راه اندازی شد. چرا به ما مراجعه کنید؟ ما فقط از افراد واجد شرایط ، باتجربه و با انگیزه با اشتیاق استفاده می کنیم برای امنیت سایبری . ما همچنین با ارائه راهکارهایی به شما کمک می کنیم راه حل های مقرون به صرفه ای پیدا کنید "

کریس وارد کارشناسی ارشد ، CISSP ، همکار تحقیقاتی MBCS VUW

  • Facebook
  • YouTube

آموزش و آموزش سایبری

Cyber365 آموزش های سایبری حرفه ای را برای بخش های بنگاه اقتصادی و دولتی ارائه می دهد

Intelli-PS.png
Company Logo.png
bottom of page