آموزش آگاهی از امنیت سایبری

مدافعان سایبری خود را آموزش دهید

چه کسی به دنبال اطلاعات شما است؟ 

ما تعدادی دوره داریم که به کارکنان شما آموزش می دهد در هنگام استفاده از اینترنت و رسانه های اجتماعی به دنبال چه چیزی باشند. کارکنان از اهمیت محافظت از اطلاعات شما در برابر هکرها مطلع خواهند شد. این دوره باید به صورت شش ماهه یا سالانه انجام شود تا امنیت سایبری را با توجه به پرسنل خود حفظ کنید.

نتایج دوره

این ارائه به کارکنان شما کمک خواهد کرد تا

  • یک نمای کلی از عناصر مختلف امنیت سایبری بدست آورید

  • اهمیت حفظ حضور ایمن در اینترنت را درک کنید

  • درک اینکه چه چیزی هنگام استفاده از اینترنت باید محافظت شود ، به دست آورید

  • چگونه می توان از هدف قرار گرفتن در اینترنت و ورود ویروس ها و هکرها به تجارت خود جلوگیری کرد

Cyber Quote 9.png